Reabilitare DJ 161E Habadoc – Buza – Feldioara – Hodaie, km 25+420 – km 27+510

Faza proiect: P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Cluj, intravilanul si extravilanul comunei Catina

Beneficiar: Judetul Cluj

Elemente caracteristice: Lungime traseului 2,1 km; viteza de proiectare 20-40 km/h, clasa tehnica IV, zona de deal, latime carosabil 5,5 m, acostamente 2 x 0,5 m, reabilitare pod km 27+338 (lungime 23 m).

Valoarea investitiei: 1,5 milioane Lei

Sursa de finantare: bugetul Consiliului Judetean Cluj

Incadrare DJ161E 2016-Mare