POR 2.2 2014-2020 Laborator analize geotehnice

Diversificarea serviciilor oferite de firma SC NV CONSTRUCT SRL prin achiziția echipamentelor necesare pentru realizarea analizelor geotehnice

Autoritate de management- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Organism Intermediar : Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
Titlul proiectului: Diversificarea serviciilor oferite de firma SC NV CONSTRUCT SRL prin achiziția echipamentelor necesare pentru realizarea analizelor geotehnice
Numele beneficiarului: NV Construct SRL
Obiectivele proiectului:
Creșterea competitivității firmei prin diversificarea serviciilor oferite de societate și adăugarea serviciilor de analiză și verificare tehnică necesare procesului de desfășurare a analizelor geotehnice
Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea unei persoane aparținând unei categorii defavorizate și păstrarea locurilor de muncă existente și a celui nou creat pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă prin adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități, achiziționarea unor panouri fotovoltaice mobile utilizate pe teren, prin introducerea unui sistem de iluminat eficient cu un consum redus de energie și prin semnarea unui contract de colectare selectivă a deșeurilor;
Creșterea competitivității firmei pe piața serviciilor de consultanță tehnică națională prin certificarea analizelor geotehnice și prin certificarea și implementarea sistemului de management ISO 9001 și creșterea dimensiunii pieței țintă prin participarea la târguri/expoziții internaționale în calitate de expozant;
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 1.694.559,06 lei,
Finanțare nerambursabilă: 911.588,96 din care Finanțare FEDR: 774.850,62 lei și finanțare națională: 136.738,34 lei
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.02.2017 – 31.10.2018
Codul MySMIS:111756

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Comunicat de presa in cotidianul „Stiri de Cluj”