POR 2.1 2014-2020 Construire imobil de birouri

Construire imobil de birouri
Titlul proiectului:
„Desființare imobil existent, elaborare PUD conform legii 350/2001 actualizata si construire imobil de birouri”
Numele beneficiarului
SC NV CONSTRUCT S.R.L.
Numele programului
Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management
“Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar
“Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest”
Valoarea totala a proiectului:
1.320.579,78 RON
Valoarea finanțării nerambursabile:
882,325.39 RON
Proiectul cu titlul ” Desființare imobil existent, elaborare PUD conform legii 350/2001 actualizata si construire imobil de birouri”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat începând cu data de 27.12.2017 de către SC NV CONSTRUCT S.R.L., și are ca și obiective specifice:
– Introducerea serviciilor de topografie si dezvoltarea calitații serviciilor existente ca urmare a construirii unui sediu nou modern ;
– Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului ;
– Realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea de cel puțin o persoana apaținând unei categorii defavorizate , adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilități, instalarea unor panouri care utilizeaza surse regenerabile de energie , prin introducerea unui sistem de iluminat eficient cu un consum redus de energie si prin semnarea unui contract de colectare selectiva a deseurilor
Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Comunicatul de presa din cotidianul „Stiri de Cluj”