Expertiza tehnica si Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri judetene, Judetul Maramures

Faza proiect: S.F. Amplasament: Judetul Maramures Beneficiar: Judetul Maramures Elemente caracteristice: 13 loturi de drumuri judetene. Lungimea totala a drumurilor studiate: 245 km. S-au proiectat 47 poduri, lucrari de consolidare, drenuri, santuri, rigole, podete etc. Valoarea investitiei: 800 milioane Lei Sursa de finantare: Program National de Dezvoltare Locala – PNDL