Expertiza tehnica si Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri judetene, Judetul Maramures

Faza proiect: S.F.

Amplasament: Judetul Maramures

Beneficiar: Judetul Maramures

Elemente caracteristice: 13 loturi de drumuri judetene. Lungimea totala a drumurilor studiate: 245 km. S-au proiectat 47 poduri, lucrari de consolidare, drenuri, santuri, rigole, podete etc.

Valoarea investitiei: 800 milioane Lei

Sursa de finantare: Program National de Dezvoltare Locala – PNDL

Incadrare DJ-uri MM 2016-Mare