Reabilitare DJ 103J DN1R – Sancrai – Alunis, km 0+000 – km 7+000

Faza proiect: P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Cluj, intravilanul si extravilanul comunei Sancraiu

Beneficiar: Judetul Cluj

Elemente caracteristice: Lungime traseului 7,0 km; viteza de proiectare 20-40 km/h, clasa tehnica IV, zona de deal, latime carosabil 4,0 m – 5,5 m, acostamente 2 x 0,5 m – 0,75 m, reabilitare pod km 1+285 (lungime 32,6 m).

Valoarea investitiei: 4,4 milioane Lei

Sursa de finantare:  bugetul Consiliului Judetean Cluj

Incadrare DJ103J 2016-Mare