Centru comercial Kaufland, Carei

Faza proiect: P.T. + D.E.

Amplasament: intravilanul orasului Carei, cu acces din Str. Mihai Viteazu si Str. Decebal

Beneficiar: S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.

Elemente caracteristice: S-au amenajat caile de acces ale magazinului si platformele de parcare. Suprafata amenajata 7900 m.p. Lungimea axurilor proiectate 660 m.

Valoarea investitiei:

Sursa de finantare: investitie privata

Incadrare Kaufland Carei 2016-Mare