Centru comercial Kaufland, Carei

Faza proiect: P.T. + D.E. Amplasament: intravilanul orasului Carei, cu acces din Str. Mihai Viteazu si Str. Decebal Beneficiar: S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Elemente caracteristice: S-au amenajat caile de acces ale magazinului si platformele de parcare. Suprafata amenajata 7900 m.p. Lungimea axurilor proiectate 660 m. Valoarea investitiei: – Sursa de finantare: investitie privata