Consolidare DN1 km 204+434 – 205+546

Faza proiect: D.A.L.I., P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Brasov, DN1 km 204+434 – 205+546 intre localitatile Valea Homorod si Persani

Beneficiar: C.N.A.D.N.R. S.A.

Elemente caracteristice: Lungimea sectorului studiat 1112 m, clasa tehnica III, viteza de proiectare 40 km/h. S-au proiectat 2 ziduri de sprijin din beton armat, 1 zid de sprijin din gabioane, 1 zid de sprijin din beton armat fundat pe piloti, 1 viaduct lung de 143 m, santuri, drenuri, podete, etc.

Valoarea investitiei: 22,2 milioane Lei

Sursa de finantare: imprumut BEI II si bugetul de stat

Incadrare Consolidare DN1 2016-MarePlan situatie existentPlan Situatie Consolidare DN1 2016-Mare