Reabilitare si extindere retele de canalizare si apa in localitatea Gilau – DN1 si str. Somesul Rece, Judetul Cluj

Faza proiect: S.F., P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Cluj, intravilanul comunei Gilau

Beneficiar: Comuna Gilau

Elemente caracteristice: Lungimea retelei de alimentare cu apa: 8968 m.
Lungimea retelei de canalizare menajera: 6736 m.

Valoarea investitiei: 8,3 milioane Lei

Sursa de finantare: bugetul local

Incadrare Apa Gilau 2016-MareIncadrare Canal Gilau 2016-Mare