Modernizare drumuri comunale si strazi in Comuna Marca, Judetul Salaj

Faza proiect: P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Salaj, intravilanul comunei Marca

Beneficiar: Comuna Marca

Elemente caracteristice: Lungimea DC 92 si a strazilor 6,5 km, clasa tehnica IV, viteza de proiectare 20 – 30 km/h. S-au proiectat santuri, rigole, podete, ziduri de sprijint de tip „L”, etc.

Valoarea investitiei: 25,8 milioane Lei

Sursa de finantare: Fonduri proprii

Plan de Incadrare Marca 2016-Mare