Echipare tehnico-edilitara zona construita Str. Comandor Dimitrie Moraru, Medias

Faza proiect: D.A.L.I., P.T. + D.E., Asistenta tehnica

Amplasament: Str. Aurel Vlaicu, Municipiul Medias, Judetul Sibiu

Beneficiar: Municipiul Medias

Elemente caracteristice: S-au proiectat modernizarea strazilor si aleilor zonei, platforme de parcare, colectarea si evacuarea apelor pluviale. Lungimea strazilor 1,7 km, categoria IV.

Valoarea investitiei: 4,5 milioane Lei

Sursa de finantare: bugetul local

Incadrare Comandor 2016-Mare