Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa in localitatea Gilau, Judetul Cluj

Faza proiect: P.T. + D.E.

Amplasament: Judetul Cluj, intravilanul comunei Gilau

Beneficiar: Comuna Gilau

Elemente caracteristice: Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa pe 9 strazi, cu lungimea de 10149 m

Valoarea investitiei: 2,5 milioane Lei

Sursa de finantare: bugetul local

Incadrare Apa Gilau 2016-Mare